home

ROOTS/JUURET
Son of Martin Launch and Exhibition
16.6 – 16.7.2017, open daily 11am – 5pm
@ Granary (Makasiini), Fiskars Village, Finland
Welcome to the opening Friday 16.6.2017, 2 – 5pm

Son of Martin is a family design collective. As designers, our family and love of design and craftsmanship brings us together. We continue our grandfathers’ craft traditions through two generations, each in our own way. We are divided across the world, in Finland and Australia. Our time together, our dependence on each other and shared understanding provides support for the development of our individual design articulation. Each exhibiting designer works either as an independent designer or in a micro-business. Although our individual approaches to design are distinctive, the whole is brought together through an uncompromising commitment to advancing design and craft workmanship.
ROOTS/JUURET exhibition offers the differing approaches of the designers and their different perspectives: structural, conceptual, artistic and theoretical. The exhibition shows how Finnish furniture design can also break from the traditional image and be exuberant, rich in detail, and artistically realised.

Designers participating:
Interior architect Anne Kosonen will show her signature spaces spatial design concept, and art pieces from CLT as an extension of her CLT mini-house concept, an example of which is situated in Fiskars village.(Image credit: Pasi Haaranen)
Interior architect and furniture designer Wilhelmiina Kosonen shows her WHATMENT WARRIORS cabinets, inspired by clothing and the challenges of bringing physical characteristics of clothing to furniture. With this cabinet series, she explores the ability of furniture to act as an art piece – an object of contemplation. (Image credit: Wilhelmiina Kosonen)
Designer-makers Helena Kinnunen and Lasse Kinnunen (Deka Studio) show a selection of their furniture pieces for Deka Studio, including sofas, tables and chairs, and a handcrafted commission cabinet series on its way to London. Their furniture and accessories represent high quality, sustainable design and craftsmanship. Image credit:(Nora Kinnunen)
Redirective designer Nora Kinnunen will introduce her the Endangered Skill platform, where she critically considers the role of craft in modern life, and how through craft knowledge and skills we can explore sustainability.

In Finnish:

ROOTS/JUURET
Son of Martin Näyttely ja Lanseeraus
16.6 – 16.7.2017, avoinna klo 11-17
@ Makasiini, Fiskars, Suomi
Tervetuloa avajaisiin 16.6.2017 klo 14-17

Son of Martin on suunnittelijakollektiivi. Meitä suunnittelijoita yhdistävät perhesiteet  ja rakkaus muotoiluun ja käsityöhön. Jatkamme isoisän käsityöperinnettä kahdessa sukupolvessa kukin omalla tavallamme. Olemme jakautuneet eri puolille maapalloa, Suomeen ja Australiaan. Säännöllinen yhdessäolomme, keskinäinen luottamus ja ymmärrys tukevat yksilöllisen ilmaisun kehittymistä. Näyttelyyn osallistuvat suunnittelijat toimivat kukin yksityis- tai pienyrittäjinä. Vaikka lähestymistavat muotoiluun ja huonekalusuunnitteluun ovat hyvin erilaisia,tekijöitä yhdistää tinkimätön pyrkimys ammattitaidon edistämiseen.
ROOTS/JUURET näyttely tarjoaa yksilöiden lähestymistapaa huonekalusuunnitteluun eri näkökulmista: rakenteellisesta, konseptuaalisesta, taiteellisesta ja teoreettisesta. Näyttelyn esineet osoittavat, miten suomalainen huonekalusuunnittelu voi olla myös yleisestä mielikuvastaan poiketen detaljirikasta ja runsasta, kuitenkin tinkimättömällä taiteellisella otteella toteutettua.

Näyttelyyn osallistuvat:
Sisustusarkkitehti Anne Kosonen esittelee tilakonseptinsa signeeratut tilat. Hän esittelee myös CLT:stä valmistettuja, funktionaalisia taide-esineitä. Nämä ovat jatkumo hänen suunnittelemaansa Fiskarsissa sijaistevalle CLT minitalolle, joka on pioneerirakennus alueella. (Kuva: Pasi Haaranen)
Sisustusarkkitehti ja kalustesuunnittelija Wilhelmiina Kosonen tuo näyttelyyn suunnittelemansa WHATMENT WARRIORS kaapit, joiden inspiraatio löytyy vaatteesta ja haasteesta tuoda vaatteen fyysisiä ominaisuuksia osaksi kalustetta. Wilhelmiina tutkii kaapeissa huonekalun kykyä toimia taideobjektin kaltaisena kontemplaatioesineenä tilassa. (Kuva: Wilhelmiina Kosonen)
Designer-makers Helena Kinnunen ja Lasse Kinnunen (Deka Studio) esittävät Deka Studiolle suunnitelmansa kalusteet, joihin kuuluu kaapistotilaustyön Lontooseen sekä tuotantohuonekaluja: sohvan, tuoleja ja pöytiä. Deka Studion huonekalut ja sisustusesineet edustavat korkeatasosta, kestävää suunnittelua ja käsityötaitoa. (Kuva: Nora Kinnunen)
Redirective designer Nora Kinnunen esittelee kehittämänsä the Endangered Skill platformin, jonka kautta hän harkitsee kriittisesti käsityön asemaa nykyajan yhteiskunnassa. Näyttelyssä hän esittelee projekteja, joissa käsityö, tiede ja taito keskustelevat ekologisista kysymyksistä.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *